Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. paštas:

Sutarčių teisė

Prisiminkite tai, kas nesureguliuota sutartyje, bus aiškinama pagal teisės aktų reikalavimus, tai reiškia – nuostolius, ginčus su klientais, problemas dėl apmokėjimo, teisminio proceso išlaidas. Tai užprogramuotas konfliktas – tarp sutartį pasirašiusių šalių ir/ar trečiųjų asmenų.

TEISĖS TARNAI tinkamai įvertins Jūsų norimą sudaryti sutartį ir patars dėl nepalankių Jums sąlygų pakeitimo ar sutarties nutraukimo. Praktika apima, bet neapsirboja, rengiant, redaguojant:

 • Paskolos sutartis;
 • Pirkimo – pardavimo sutartis;
 • Nuomos sutartis;
 • Distribucijos sutartis;
 • Dovanojimo sutartis;
 • Daikto nuomos sutartis;
 • Daikto panaudos sutartis;
 • Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;
 • Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;
 • Mainų sutartis;
 • Finansinės nuomos (lizingo) sutartis
 • Paslaugų teikimo sutartis;
 • Preliminari sutartis;
 • Atstovavimo sutartis;
 • Rangos sutartis;
 • Pervežimo sutartis;
 • Reikalavimo teisų perleidimo sutartis;
 • Akcijų pirkimo –  pardavimo sutartis;
 • Autorinė sutartis;
 • Hipotekos sutartis;
 • Jungtinės veiklos sutartis;
 • Vedybų (ikivedybinė, povedybinė) sutartis;
 • Vekselio rengimas;
 • Darbo sutartis;
 • Darbo sutartis su užsieniečiais;
 • Darbo sutartis su vadovu;
 • Kolektyvinė sutartis;
 • Nekonkuravimo susitarimas;
 • Susitarimas tarp ūkio subjektų;
 • Konfidencialumą užtikrinanti sutartis;
 • Laikinoji darbo sutartis;
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
 • Kitas sutartis.