Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. paštas:

Šeimos teisė

Šeimos teisė - tai privatinės teisės šaka, teisės normų visuma, apjungianti visus teisinius klausimus, liečiančius vieną svarbiausių socialinių kategorijų visuomenėje - šeimą. Šeimos teisės nuostatos nustato bendruosius šeiminių santykių teisinio reguliavimo principus bei normas, reguliuojančias santuokos sudarymo, galiojimo, nutraukimo pagrindus ir tvarką, separaciją, sutuoktinių turtines ir neturtines tarpusavio teises bei pareigas, įvaikinimo, globos ir rūpybos bei kitus šeimos teisės aspektus.

Skirtingai nuo kitų teisės šakų, renkantis teisinę pagalbą šeimos teisės srityje, ypač svarbi teisininko kvalifikacija kartu su neprofesiniais gebėjimais. 

Teisininkai pasirengę suteikti Jums aukšto lygio profesionalią teisinę pagalbą, susijusią su:

  • Santuokos sudarymu, galiojimu bei nutraukimu;
  • Ikivedybinėmis, vedybinėmis sutartimis;
  • Sutuoktinių civiline atsakomybe pagal turtines prievoles;
  • Sutuoktinių tarpusavio turtiniais ir neturtiniais teisiniais santykiais;
  • Vaiko kilmės nustatymu, tėvyste, jos nuginčijimo galimybėmis;
  • Vaikų ir tėvų tarpusavio turtiniais ir neturtiniais santykiais;
  • Tėvų valdžios apribojimu, išlaikymo, bendravimo  tvarkos su vaikais nustatymu;
  • Įvaikinimu; tarptautiniu įvaikinimu;
  • Nepilnamečių asmenų globa ir rūpyba, pilnamečių asmenų globa ir rūpyba;
  • civilinės būklės aktų registravimu.

Padedame klientams įgyvendinti jų tikslus, priimdami kūrybiškus sprendimus, atitinkančius teisės normas ir tuo pačiu praktiškai prasmingus tiek klientui, tiek visai jo šeimai. Mūsų atstovai vadovaujasi profesionalumo, supratingumo, konfidencialumo ir jautrumo Jūsų situacijai principais.