Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. paštas:

Konkurencijos teisė

Konkurencijos teisė – tai teisės normų visuma, skirta saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, reguliuoti konkurenciją ribojančią ar galinčią riboti viešojo administravimo subjektų bei ūkio subjektų veiklą ir nesąžiningos konkurencijos veiksmus nustatyti šių subjektų teises, pareigas ir atsakomybę bei konkurencijos ribojimo ir nesąžiningos konkurencijos priežiūros teisinius pagrindus. Teikiame teisines paslaugas visais konkurencijos teisės aktualiais aspektais, susijusiais su nesąžininga konkurencija, piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, draudžiamais susitarimais, koncentracijos kontrole, klaidinančia reklama, konkurento gaminio ar jo pakuotės imitavimu ir t.t.

„TEISĖS TARNAI“ teikia kvalifikuotą teisinę pagalbą:

  • Konsultuojame dėl konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų aiškinimo bei taikymo, sudaromų susitarimų atitikimo konkurencijos teisės normoms; 
  • Konsultuojame konkurencijos teisės klausimais: piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, nesąžiningos konkurencijos, klaidinančios reklamos, koncentracijos vykdymo ir kontrolės, kitais konkurencijos teisės klausimais;
  • Rengiame pranešimus apie koncentraciją;
  • Padedame gauti koncentracijos ir kitus leidimus Europos Komisijoje;
  • Rengiame skundus dėl konkurenciją ribojančių veiksmų;
  • Rengiame skundus dėl LR Konkurencijos tarybos sprendimų;
  • Atstovaujame konkurencijos bylose Konkurencijos Taryboje ir teismuose;
  • Teikiame konsultacijas, Europos Sąjungos konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų apibendrinimus.
  • Konsultuojame rengiant frančizės, distribucijos, komercinio atstovavimo, tiekimo ir kitas sutartis, kurios numato su konkurencija susijusias sąlygas;