Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. paštas:

Draudimo teisė

Draudimo teisė reguliuoja visuomeninius santykius draudimo srityje, jos tikslas - įtvirtinti nuostatas, normas, kurios reguliuotų draudimo pardavimų praktiką, draudimo teisinių santykių politiką bei draudiminius ginčus. Draudimo teisės nuostatos skirtos apsaugoti tiek draudiką, tiek draudėją, draudimo kompanijas. 

Teisininkai siūlo visapusišką kvalifikuotą teisinę pagalbą gyvybės ir ne gyvybės draudimo sutartiniuose santykiuose, perdraudimo teisiniuose santykiuose, ginčuose, kylančiuose iš draudimo teisinių santykių, subrogacijos, įvykių pripažinimo draudžiamaisiais, draudimo išmokų dydžio nustatymo ir kitais su draudimo teise susijusiais klausimais. 

  • Konsultuojame visais draudimo teisinių santykių aspektais; padedame parengti draudimo sutartis; konsultuojame dėl sutarties taisyklių parengimo, vykdymo, pakeitimo, pasibaigimo ir negaliojimo;
  • Rengiame procesinius dokumentus draudimo teisės srityje bei atstovaujame klientų interesus valstybinėse, nevalstybinėse institucijose bei teismuose;
  • Konsultuojame bei padedame spręsti ginčus tarp draudėjo ir draudiko dėl prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo;
  • Konsultuojame, įvertiname ir teikiame teisinę pagalbą nustatant draudimo išmokos dydį, mokėjimo tvarką, terminus; sprendžiame atsakingų asmenų atsakomybės klausimus;
  • Teikiame teisinę pagalbą draudimo teisės klausimais, susijusiais su bet kokios rūšies verslu, rizikos įvertinimu; draudimo įmonių veiklos ir kitais klausimais;
  • Teikiame teisinę pagalbą dėl regresinių reikalavimų įgyvendinimo galimybių, civilinės atsakomybės taikymo;
  • Teikiame teisinę pagalbą žalos administravimo procedūrose, žalos dydžio nustatymo klausimais, renkame įrodymus, padedančius nustatyti žalos dydį;
  • Konsultuojame, atstovaujame, padedame draudimo bylose dėl žalos, padarytos užsienio valstybėje ir kitose bylose, turinčiose užsienio elementų.