Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. paštas:

Darbo teisė

Darbo teisė  visuma teisės normų, reguliuojančių teisinius santykius, kylančius dėl darbo (veiklos). Darbo teisė reguliuoja tiek sutartinius (darbuotojo ir darbdavio) santykius, užtikrindama dispozityvines normas, tiek ir imperatyviai nustato tam tikrų taisyklių privalomumą darbo santykių šalims.

Teisininkai konsultuoja ir rengia:

 • konsultuoja ir atstovauja individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose;
 • darbo sutarčių rengimas;
 • darbo sutarties su užsieniečiais rengimas;
 • laikinųjų darbo sutarčių rengimas;
 • darbo sutarties su vadovu rengimas;
 • kolektyvinių sutarčių rengimas;
 • nekonkuravimo susitarimų rengimas;
 • konfidencialumą užtikrinančių sutarčių rengimas;
 • dokumentų rengimas teritorinei darbo biržai;
 • personalo valdymo dokumentų rengimas;
 • konsultacijos dėl leidimo dirbti Lietuvoje;
 • konsultacijos dėl laikinojo įdarbinimo Lietuvoje;
 • konsultacijos dėl vadovo paskyrimo, atšaukimo;
 • konsultacijos dėl nesąžiningų konkurencijos veiksmų;
 • konsultacijos dėl klaidinančios reklamos;
 • darbo tvarkos taisyklių rengimas;
 • visiškos materialinės atsakomybės sutarties juridinė analizė;
 • susitarimo tarp ūkio subjektų juridinė analizė;
 • darbo laiko apskaitos juridinė analizė;
 • pareiginių nuostatų juridinė analizė;
 • skundo dėl Konkurencijos tarybos sprendimo rengimas;
 • ieškinio dėl neteisėto atleidimo rengimas;
 • atstovauja valstybinei įmonei ginče su darbuotojais;
 • atstovauja ginče dėl neišmokėto darbo užmokesčio už viršvalandinį darbą;
 • atstovauja ginče, kai darbuotojas atleistas dėl: darbuotojo kvalifikacijos, profesinių gebėjimų;
 • atstovauja derybose.