Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. paštas:

Baudžiamoji teisė

Kvalifikuotos teisinės konsultacijas ir paslaugos:

- Pareiškimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo surašymas;

- Pareiškimo, prašymo, paaiškinimo, reikalavimo surašymas;

- Skundo dėl prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo, pareigūno veiksmų ar neveikimo surašymas;

- Skundo dėl priimto nutarimo surašymas;

- Apeliacinio skundo surašymas;

- Atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymas;

- Privataus kaltinimo surašymas;

- Prašymo atnaujinti bylos nagrinėjimą surašymas;

- Konsultacija dėl smurto artimoje aplinkoje ir baudžiamosios atsakomybės;

- Konsultacija dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų teisinio reguliavimo ir baudžiamosios atsakomybės Konsultacija dėl nusikaltimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams (kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas pareigomis) ir baudžiamosios atsakomybės;

- Konsultacija dėl turto prievartavimo ir baudžiamosios atsakomybės;

- Konsultacija dėl kontrabandos, muitinės apgaulės, neteisėto vertimosi komercine, ūkine veikla, kreditinio sukčiavimo, nusikalstamo bankroto, komercinės paslapties atskleidimo ir baudžiamosios atsakomybės.

- Konsultacija dėl mokėjimo priemonių neteisėto panaudojimo, disponavimo, mokesčių nesumokėjimo, apgaulingo ir aplaidaus apskaitos tvarkymo ir baudžiamosios atsakomybės;

- Konsultacija dėl vagysčių, plėšimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo, išsvaistymo, turto sunaikinimo ar sugadinimo,nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo ir baudžiamosios atsakomybės;

- Konsultacija dėl dokumentų klastojimo ir baudžiamosios atsakomybės; Konsultacija dėl neteisėto informacijos rinkimo apie asmens privatų gyvenimą rinkimo, atskleidimo ir panaudojimo ir baudžiamosios atsakomybės;

- Konsultacija dėl diskriminavimo: tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės ir baudžiamosios atsakomybės;

- Konsultacija dėl seksualinio apsisprendimo laisvės: išžaginimo, seksualinio prievartavimo, privertimo lytiškai santykiauti, seksualinio priekabiavimo, mažamečio tvirkinimo ir baudžiamosios atsakomybės;

- Konsultacija dėl sveikatos sutrikdymų, grasinimų nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą ir baudžiamosios atsakomybės;

- Konsultacija dėl bausmės paskyrimo teisinės analizės ir galimo ginčijimo.