Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį

El. paštas:

Administracinė teisė

Administracinė teisė - sistema teisės normų, reglamentuojančių viešojo administravimo subjektų statusą, kompetenciją, jų visuomeninius santykius su viešosios bei privatinės teisės subjektais bei jų tarpusavio santykius.

TEISĖS TARNAI“ konsultuoja ir paruošia dokumentus:

  • Administracinės atsakomybės klausimais;
  • Administracinės nuobaudos skyrimo, apskundimo, panaikinimo klausimais;
  • Konsultacijos ar dokumentų (prašymų, skundų, atsiliepimų) rengimo paslaugos dėl įvairių valstybinių institucijų veiksmų;
  • Baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais klausimais;
  • Baudos išdėstymo dalimis;
  • Paruošia apeliacinius skundus;
  • Konsultuojame administracinių teisės pažeidimų (kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos, nuosavybės, aplinkos apsaugos, piliečių buto teisių, pramonės, darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityse) klausimais;
  • Konsultuojame klientus kelių eismo taisyklių pažeidimų bylose;
  • Specialios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, medžioti, užsiimti žvejyba, teisės projektuoti statinius ir kt.) atėmimo ir termino sutrumpinimo klausimais;
  • Viešojo administravimo (valstybės, savivaldybių ir kt. institucijų) veikimo, neveikimo klausimais;
  • Padedame spręsti ginčus su valstybės institucijomis ir pareigūnais administracinės teisės praktiniuose aspektuose;
  • Atstovaujame Klientus ikiteisminėse institucijose ir komisijose,  valstybinėse įmonėse, įstaigose, organizacijose, viešojo administravimo institucijose.